Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling søndag d. 13. august 2023

Tid: kl. 15

Sted: Kaarsbergcenteret (hvis vi kan få det booket – der er pt sommerferie) ellers på trekanten i telt foran foreningen ved siden af fair fitness. Der kommer en klar udmelding i tavlen og pr. mail angående stedet senere.

Bestyrelsen har d. 23. juli kl. 17 modtaget en begæring om ekstraordinært GF med en dagsorden, der sætter tvivl ved bestyrelsens arbejde, og samtidig ønsker en nyvalgt bestyrelse. Vi har kort fået fremvist en underskriftsliste af 19 medlemmer. Medlemmerne ønsker at forblive anonyme.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Valg af stemmetællere
  3. Verificering af at de 19 personer, der har begæret GF, er til stede i forsamlingen
  4. Se herunder vedlagte fotos af resten af dagsordenen fastlagt i begæringen

De bedste hilsner fra bestyrelsen
repræsenteret af

  • Leon, formand – have 1
  • Mariette, kasserer – have 45
  • Sjoukje, tidligere suppleant, nu medlem – have 46
  • Karl, næstformand – have 35

Citeret fra vedtægterne:
Fra §6 – stykke B om ekstra ordinært GF begæret af 1/3 del af medlemmerne

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når en generalforsamling eller bestyrelsen stiller krav herom, eller når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begæring herom til bestyrelsen, vedlagt begrundet emne til dagsorden. Såfremt ikke alle underskriverne af den skriftlige begæring om indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling giver møde uden gyldigt forfald, vil alle omkostninger i forbindelse med den ekstraordinære generalforsamling tilfalde underskriverne.


Udgivet

i

af

Tags: