Aktuelt

Referater og nyheder

De tidligere referater fra 2015-2020 kan hentes i en samlet pdf her.
Hent referater fra 2015-2020 her

 • Invitation til kaffe og arbejdsdag lørdag d. 15. juni 2024

  Hej Allesammen,  Lørdag den 15.06.2024 mellem 9.00 og 12.00 indkaldes der til Dialog kaffe og arbejdsdag på det grønne areal ved Fitnesscentret.  Kl. 9.00 serveres kaffe.  Ønsker man hjælp – det være sig til oprydning, klipning af grene m.m. – bedes man møde op kl. 9.00. Der vil også blive prioriteret rengøring af beplantning ind…

  Læs mere

 • Bestyrelsesmøde den 12. maj 2024

  kl. 9 hos Kim i have 30. Til stede: Kim, Mariette, Lars, Ole og SjoukjePer og René kunne ikke deltage. Konstituering: Formand Kim, have 30Kasserer Mariette, have 45Næstformand og sekretær Lars, have 47Medlem Ole, have 54Medlem Per, have 27Suppleant Sjoukje, have 46Suppleant René, have 57 Pga. personlige årsager ønskede Sjoukje at fratræde som bestyrelsesmedlem, menville…

  Læs mere

 • Referat af ekstraordinær generalforsamling søndag d. 12. maj 2024

  Dagsorden: 1.  Velkomst og opdatering ved resterende bestyrelse2.  Valg af dirigent3.  Valg af referent4.  Valg af stemmetællere5.  Dirigent godkender indkaldelsen til ekstra ordinær generalforsamling6.  Valg af kasserer frem til nov. 257. Valg af bestyrelsesmedlem (Krølle) frem til nov. 248. Valg af bestyrelsesmedlem (Jan) frem til nov. 259. Valg af suppleant frem til nov. 24 Fremmødte 29 stemmeberettigede havemedlemmer 1: Velkomst og opdatering…

  Læs mere

 • Indkaldelse til ekstraordinært GF d. 11 juni 2024

  Se vedhæftede. indkaldelse Vi må desværre erkende at nogle af de valgte medlemmer af bestyrelsen ikke er gået hel hjertet ind for arbejdet i bestyrelsen Derfor håber vi at finde nye  medlemmer til bestyrelsen og 1 suppleant. Kasserer Marianne Vinding er ude , Jan Pedersen og Krølle ( Erik Jensen) er ikke udmeldt af bestyrelsen…

  Læs mere

 • Bestyrelsesmøde søndag d 24 marts 2024

  Referat fra bestyrelsesmøde søndag d 24 marts 2024.Til stede: Leon, Jan og ToveAfbud : Krølle er forsat syg Marianne har trukket sig fra bestyrelsen, hvad gør vi fremover:Leon formand, Tove Kasserer og sekretær, Jan Næstformand og vandmester og Krølle (Erik J.Jensen)bestyrelsesmedlem.Bestyrelsen har kontakt med banken ang. Netbank og lign.Leon har lavet en aftale med Marianne…

  Læs mere

 • Bestyrelsesmøde 25 februar 2024

  Bestyrelsesmøde 25-02-2024 Afholdt v. formand Leon Tilstede:           Jan, Marianne, Tove og Leon                            Krølle kunne desværre ikke deltage grundet sygdom. Formand:        Have 22 og 25 vurderet                            Have 25 sættes til salg. Bestyrelsens medlemmer arbejder sammen og ikke på egen hånd. Gennemgang af sager der er givet henstillinger til. Husnumre skal være synlige…

  Læs mere

 • Referat af Søhavernes generalforsamlingen lørdag d. 18.november 2023

  ,

  DATO: Lørdag d. 18. November 2023,TID OG STED: kl. 15 -18 i Kaarsbergcentret, Dr. Kaarsbergsvej 3, 4180 Sorø Dagsorden Referat 1: Valg af dirigent og referent:Dirigent: Ole, have 19.Referent: Sjoukje, have 46. 2: Valg af stemmetællereJan, have 39Michael, Have 32 3: Formandens beretningFormanden beretter Formandens beretning godkendes af et tydeligt flertal. 4: Fremlæggelse af foreningens…

  Læs mere

 • Indkaldelse til Søhavernes generalforsamlingen lørdag d. 18. november 2023

  DATO: Lørdag d. 18. November 2023,TID OG STED: kl. 15 -18 i Kaarsbergcentret, Dr. Kaarsbergsvej 3, 4180 Sorø Dagsorden Link til indkaldelsen i pdf:https://usercontent.one/wp/www.soehaverne.dk/wp-content/uploads/2023/10/Indkaldelse-Soehavernes-GF-loerdag-18-11.pdf Bilag Bilag A indeholder forslag om Bilag B indeholder forslag om Bilag C indeholder forslag om Bilag D indeholder forslag om Bilag E indeholder forslag om Regnskab – er internt reviderethttps://usercontent.one/wp/www.soehaverne.dk/wp-content/uploads/2023/11/Regnskab-for-Soroe-kolonihavefor.-1.10-2022-til-30.09.-2023-tilrettet.docx…

  Læs mere

 • Referat af ekstraordinær generalforsamling afholdt d. 13. august 2023

  Sorø kolonihaveforening anno 1911Søhaverneafholdt: kaarsbergcentret, Dr. Kaarsbergvej 3, 4180 Sorødato: 13-08-2023 Grundlaget for den ekstraordinære generalforsamling er korrekt indkaldt af 20 medlemmer på den underskrevne grundlag om revision og utilfredshed med bestyrelsen. Alle 20 underskrivere er fremmødt eller dokumenteret lovlig udeblivelse fra to, den ene har fremsendt fuldmagt bærende af samboende ægtemand. Ordstyrer:  Mette, have…

  Læs mere

 • Bestyrelsesmøde d. 22 oktober, 2023

  Hos Mariette på Absalonsgade, kl. 9Tilstedeværende: Leon, Karl, Mariette, Peter og SjoukjeReferent: Sjoukje 1) Nyt fra formanden:Efter stormen: Tag gerne ud og kig i haverne. Der er bla. væltet et skur. Herefter taler vi om formandens årsberetning til kommende GF. 2) Regnskabet og budget for hhv. 2023/2024 gennemgås:Budget og regnskab godkendes af bestyrelsen. Det tjekkes…

  Læs mere

 • Bestyrelsesmøde 10. sept. 2023

  Tilstedeværende: Peter, Mariette, Leon, SjoukjeReferent: Sjoukje Udkast til referat fra det ekstraordinære GF er modtaget – Der er et par enkelte rettelser fra bestyrelsen, som sekretæren vender med referanten fra det ekstra ordinære GF. TERMER: KONTINGENT / HAVELEJE:Vi diskutterer om det er vigtigt i forhold til momsregistrering, om noget hedder ‘kontingent’ eller ‘haveleje’. Vi beslutter…

  Læs mere

 • Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling søndag d. 13. august 2023

  Tid: kl. 15 Sted: Kaarsbergcenteret (hvis vi kan få det booket – der er pt sommerferie) ellers på trekanten i telt foran foreningen ved siden af fair fitness. Der kommer en klar udmelding i tavlen og pr. mail angående stedet senere. Bestyrelsen har d. 23. juli kl. 17 modtaget en begæring om ekstraordinært GF med…

  Læs mere

 • Bestyrelsesmøde d. 23. juli 2023

  Tilstedeværende: Leon, Mariette og SjoukjeSted: Have 46Referent: Sjoukje Dagsorden: 1.     Nyt fra formanden2.    Nyt fra kasseren3.    Køb og salg af haver4.    Opsamling på emnet ang. bopælspligt og hvordan vi kommer videre, omtalt i sidste referat fra. 4. juni5.    Evt. Referat: Ved mødets opstart kommer revisor (Have 39) til mødet med en medlemsbegæret ekstraordinær general forsamling og fremviser kort en liste…

  Læs mere

 • Bestyrelsesmøde d. 4. juni 2023

  Tilstedeværende: Leon, Mariette, Sjoukje og TonnyReferent: Sjoukje Busck Indledende: Vi er få tilstede og nogle har bagkant. Derfor nås kun en stram dagsorden. TO-DO opsummering: 1: Nyt fra formanden Formanden ønsker sin kone tilføjet sin have-kontrakt. Han peger på, at det er tvetydigt, om man skal betale indmeldelsesgebyret på 1000 kr. pr. have eller pr. medlem.…

  Læs mere

 • Bestyrelsesmøde 7. maj 2023

  ,

  Tilstedeværende: Karl, Mariette, Leon, Tonny, Peter og SjoukjeReferent: Sjoukje TO DO: Sjoukje: Referat, enkelte breve i halen af havevandring m.fl.Mariette: Går videre med bankskiftetMariette: Opsætter opfordring til at arrangere sommerfesten 8. juli i tavlenMariette: Opsætter ligeledes i tavlen seddel om at vandmesteren tjekker vandmålere 18.-19. maj fra kl. 8.Tonny: Igangsætter vurdering af have nr. 8Leon:…

  Læs mere

 • Bestyrelsesmøde 2. april 2023

  DeltagereLeon, Tonny, Bjarne, Mariette, Peter og Sjoukje ReferentSjoukje Indledende et stort tak for de frivilligt fremmødte på sæsonstart og arbejdsdag! Vi var lige knap 10 personer bestyrelses indberegnet. Det var ikke mange, men det var hyggeligt alligevel. Og lidt fik vi lavet. Der blev jævnet veje og kørt grus på de værste steder. 1000 tak…

  Læs mere

 • Bestyrelsesmøde 12. marts 2023

  ,

  DeltagereLeon, Tonny, Bjarne, Mariette, Peter, Karl og Sjoukje (sidstnævnte på teams) ReferentSjoukje To do: 1) Nyt fra formanden Formanden har fået et brev, hvor regnskabet ønskes udleveret til gennemsyn til revisor Jan i have 39. Mariette kontakter Jan. Regnskabet er i øvrigt godkendt på GF. 2) Nyt fra kassereren App oversigt til Leon er igang…

  Læs mere

 • Kolonihave nr. 16 er til salg

  Kolonihave nr. 16 er sat til salg. Vurdering – maxpris 120.000 kr. + evt. løsøre. For fremvisning kontakt:Lotte: 27 59 91 37 Alternativt tag fat i formanden:Leon PedersenMobil: 2556 5664Leons.nu@gmail.com

  Læs mere

 • Bestyrelsesmøde 7. januar 2023

  Tilstedeværende: Leon, Tonny, Mariette, SjoukjeReferent: Sjoukje Todo til næste møde Huse til salg Have 16 er blevet vurderet. Det vil blive slået op på den nye hjemmeside, når de andre bestyrelsesmedlemmer lige har kigget hjemmesiden igennem. Ny hjemmeside Vi har fået en ny hjemmeside på https://soehaverne. dk. Bestyrelsens medlemmer må meget gerne lige kigge igennem,…

  Læs mere

 • Bestyrelsesmøde 11. december 2022

  Tilstedeværende: Leon, Tonny, Karl, Mariette, Peter, Bjarne og SjoukjeReferent: Sjoukje To do til næste gang: Generalforsamlingens referat godkendes: Bestyrelsen debatterer en personsag og kommer til enighed herom. Leon tager sagen videre. Nyt fra formanden: Ud over sagerne omkring branden og de udmeldinger, der har været i den sammenhæng, er der ikke andet for nu. Nyt…

  Læs mere

 • Referat af Søhavernes generalforsamlingen 27. november 2022

  27. November 2022, kl. 15 -18 i Kaarsbergcentret, Dr. Kaarsbergsvej 3, 4180 Sorø. Til stede: 29 stemmeberettigedeReferent: Sjoukje Busck Indledende Kære foreningsmedlemmer. Vi takker mange gange for jeres deltagelse ved GF. Bestyrelsen takker hele foreningen for udholdenhed og god ro, tone og orden gennem det lange møde. Derudover siger vi mange tak til Bjarne, have…

  Læs mere

 • Referat af orienteringsmøde 4. december 2022

  På vegne af formanden, Leon Pedersen Mødet blev samlet ved opslagstavlen. Formand Leon Pedersen og bestyrelsesmedlem Tonny var til stede fra bestyrelsen. Leon havde efter gårsdagens hændelse med brand indkaldt til orienteringsmøde ved tavlen ved indgangen til kolonihaverne, trods den korte varsel var der alligevel en del fremmødte. Om branden Formanden fortalte at sagen om…

  Læs mere

 • Indkaldelse til orienteringsmøde 4. december 2022

  Kære alle Der har i aftes været sat ild til kolonihave 1. Politi og brandvæsen var talstærkt til stede. Politiet og brandvæsen oplyste, at det bliver efterforsket som ildspåsættelse. Der er orienteringsmøde idag, søndag den 4. december kl. 14.00.  Vi mødes ved opslagstavlen. Med venlig hilsenLeon PedersenFormand  Sorø Kolonihaveforening.

  Læs mere

 • Bestyrelsesmøde 6. november 2022

  Afholdt på Absalonsgade Tilstedeværende: Mariette, Bjarne, Tonny, Sjoukje og KarlReferent: Sjoukje Siden sidst fra formand og kasserer Der har været indbrud på vej 3.Det er meldt til politi og forsikringDer har været brand i have 7.Det er meldt til politiet, som har været ude at se på sagen. Indkomne breve Vi har modtaget en klage…

  Læs mere

 • Bestyrelsesmøde 2. oktober 2022

  Til stede: Bjarne, Mariette, Karl og PeterAfbud: Sjoukje og Tonny Bestyrelsen har fået en klage om meget ukrudt og kvas i hæk til nabo, bl.a. lange brombærstængler. Formanden inspicerer stedet. Bestyrelsen gjorde vedtægterne færdige, så de kan sendes med rundt til generalforsamlingsindkaldelsen. Hvis man har alternative forslag til paragrafferne, skal de afleveres nedskrevne på generalforsamlingen.…

  Læs mere

 • Bestyrelsesmøde 28. august 2022

  Afholdt i have 45Til stede: Bjarne, Tonny, Mariette, Peter, Sjoukje Referent: Sjoukje Dagsorden: 1) Nyt fra formanden: Stadig købere, men vi har ingen haver til salg. Vi henviser købere til hjemmesiden, men ofte bliver køberne fundet af sælgerne inden haverne overhovedet når at kommer på hjemmesiden, og det er ganske ok, blot bestyrelsen er over.…

  Læs mere

 • Bestyrelsesmøde 2. april 2022

  Tilstede: Bjarne, Mariette, Tonny, Karl, SjoukjeReferent: Sjoukje Godkendelse af referat fra den 27. februar 2022 Nyt fra formanden: Nyt fra kassereren: Vandet er gjort op, og der bliver betalt rettidigt, ser det ud til. Det er dejligt. Nyt fra øvrige bestyrelsesmedlemmer: Haver til salg og solgt: Arrangementer: Haveåbning Mariette køber ind: vand, øl, kaffe, kopper,…

  Læs mere

 • Bestyrelsesmøde 19. december 2021

  kl. 10 på Absalonsgade 6B, 1th Dagsorden: Tilstedeværende: Mariette, Bjarne, Sjoukje, Karl, PeterReferent: Sjoukje 1: Godkendelse af sidste referat Bestyrelsen underskriver referat fra GF 2: Nyt fra formanden Det har været meget fredeligt. Vi har ingen haver til salg pt. Bjarne har fået en opringning fra en interesseret, og vi har kendskab til flere interesserede…

  Læs mere

 • Bestyrelsesmøde 21. november 2021

  Bestyrelsesmøde lørdag den 21/11 2020 Dagsorden Referat: Til stede: Tonny, Karl, Bjarne og Mariette Ad 1: Godkendt Ad 2: Tegning fra have 6, Johan, godkendes, hvis 1½ m. til skel overholdes. Ad 3: Ang. regnvand fra have 16 til have 15, vil have 16 sætte tagrender op.Renovation koster 4.500,- om året. Vi blev enige om…

  Læs mere

 • Bestyrelsesmøde 6. juni 2021

  Referat af bestyrelsesmøde søndag den 6 juni, 2021

  Læs mere