Aktuelt

Referater og nyheder

De tidligere referater fra 2015-2020 kan hentes i en samlet pdf her.
Hent referater fra 2015-2020 her

 • Bestyrelsesmøde 10. sept. 2023

  Tilstedeværende: Peter, Mariette, Leon, SjoukjeReferent: Sjoukje Udkast til referat fra det ekstraordinære GF er modtaget – Der er et par enkelte rettelser fra bestyrelsen, som sekretæren vender med referanten fra det ekstra ordinære GF. TERMER: KONTINGENT / HAVELEJE:Vi diskutterer om det er vigtigt i forhold til momsregistrering, om noget hedder ‘kontingent’ eller ‘haveleje’. Vi beslutter…

  Læs mere

 • Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling søndag d. 13. august 2023

  Tid: kl. 15 Sted: Kaarsbergcenteret (hvis vi kan få det booket – der er pt sommerferie) ellers på trekanten i telt foran foreningen ved siden af fair fitness. Der kommer en klar udmelding i tavlen og pr. mail angående stedet senere. Bestyrelsen har d. 23. juli kl. 17 modtaget en begæring om ekstraordinært GF med…

  Læs mere

 • Bestyrelsesmøde d. 23. juli 2023

  Tilstedeværende: Leon, Mariette og SjoukjeSted: Have 46Referent: Sjoukje Dagsorden: 1.     Nyt fra formanden2.    Nyt fra kasseren3.    Køb og salg af haver4.    Opsamling på emnet ang. bopælspligt og hvordan vi kommer videre, omtalt i sidste referat fra. 4. juni5.    Evt. Referat: Ved mødets opstart kommer revisor (Have 39) til mødet med en medlemsbegæret ekstraordinær general forsamling og fremviser kort en liste…

  Læs mere

 • Bestyrelsesmøde d. 4. juni 2023

  Tilstedeværende: Leon, Mariette, Sjoukje og TonnyReferent: Sjoukje Busck Indledende: Vi er få tilstede og nogle har bagkant. Derfor nås kun en stram dagsorden. TO-DO opsummering: 1: Nyt fra formanden Formanden ønsker sin kone tilføjet sin have-kontrakt. Han peger på, at det er tvetydigt, om man skal betale indmeldelsesgebyret på 1000 kr. pr. have eller pr. medlem.…

  Læs mere

 • Bestyrelsesmøde 7. maj 2023

  ,

  Tilstedeværende: Karl, Mariette, Leon, Tonny, Peter og SjoukjeReferent: Sjoukje TO DO: Sjoukje: Referat, enkelte breve i halen af havevandring m.fl.Mariette: Går videre med bankskiftetMariette: Opsætter opfordring til at arrangere sommerfesten 8. juli i tavlenMariette: Opsætter ligeledes i tavlen seddel om at vandmesteren tjekker vandmålere 18.-19. maj fra kl. 8.Tonny: Igangsætter vurdering af have nr. 8Leon:…

  Læs mere

 • Bestyrelsesmøde 2. april 2023

  DeltagereLeon, Tonny, Bjarne, Mariette, Peter og Sjoukje ReferentSjoukje Indledende et stort tak for de frivilligt fremmødte på sæsonstart og arbejdsdag! Vi var lige knap 10 personer bestyrelses indberegnet. Det var ikke mange, men det var hyggeligt alligevel. Og lidt fik vi lavet. Der blev jævnet veje og kørt grus på de værste steder. 1000 tak…

  Læs mere

 • Bestyrelsesmøde 12. marts 2023

  ,

  DeltagereLeon, Tonny, Bjarne, Mariette, Peter, Karl og Sjoukje (sidstnævnte på teams) ReferentSjoukje To do: 1) Nyt fra formanden Formanden har fået et brev, hvor regnskabet ønskes udleveret til gennemsyn til revisor Jan i have 39. Mariette kontakter Jan. Regnskabet er i øvrigt godkendt på GF. 2) Nyt fra kassereren App oversigt til Leon er igang…

  Læs mere

 • Kolonihave nr. 16 er til salg

  Kolonihave nr. 16 er sat til salg. Vurdering – maxpris 120.000 kr. + evt. løsøre. For fremvisning kontakt:Lotte: 27 59 91 37 Alternativt tag fat i formanden:Leon PedersenMobil: 2556 5664Leons.nu@gmail.com

  Læs mere

 • Bestyrelsesmøde 7. januar 2023

  Tilstedeværende: Leon, Tonny, Mariette, SjoukjeReferent: Sjoukje Todo til næste møde Huse til salg Have 16 er blevet vurderet. Det vil blive slået op på den nye hjemmeside, når de andre bestyrelsesmedlemmer lige har kigget hjemmesiden igennem. Ny hjemmeside Vi har fået en ny hjemmeside på https://soehaverne. dk. Bestyrelsens medlemmer må meget gerne lige kigge igennem,…

  Læs mere

 • Bestyrelsesmøde 11. december 2022

  Tilstedeværende: Leon, Tonny, Karl, Mariette, Peter, Bjarne og SjoukjeReferent: Sjoukje To do til næste gang: Generalforsamlingens referat godkendes: Bestyrelsen debatterer en personsag og kommer til enighed herom. Leon tager sagen videre. Nyt fra formanden: Ud over sagerne omkring branden og de udmeldinger, der har været i den sammenhæng, er der ikke andet for nu. Nyt…

  Læs mere

 • Referat af Søhavernes generalforsamlingen 27. november 2022

  27. November 2022, kl. 15 -18 i Kaarsbergcentret, Dr. Kaarsbergsvej 3, 4180 Sorø. Til stede: 29 stemmeberettigedeReferent: Sjoukje Busck Indledende Kære foreningsmedlemmer. Vi takker mange gange for jeres deltagelse ved GF. Bestyrelsen takker hele foreningen for udholdenhed og god ro, tone og orden gennem det lange møde. Derudover siger vi mange tak til Bjarne, have…

  Læs mere

 • Referat af orienteringsmøde 4. december 2022

  På vegne af formanden, Leon Pedersen Mødet blev samlet ved opslagstavlen. Formand Leon Pedersen og bestyrelsesmedlem Tonny var til stede fra bestyrelsen. Leon havde efter gårsdagens hændelse med brand indkaldt til orienteringsmøde ved tavlen ved indgangen til kolonihaverne, trods den korte varsel var der alligevel en del fremmødte. Om branden Formanden fortalte at sagen om…

  Læs mere

 • Indkaldelse til orienteringsmøde 4. december 2022

  Kære alle Der har i aftes været sat ild til kolonihave 1. Politi og brandvæsen var talstærkt til stede. Politiet og brandvæsen oplyste, at det bliver efterforsket som ildspåsættelse. Der er orienteringsmøde idag, søndag den 4. december kl. 14.00.  Vi mødes ved opslagstavlen. Med venlig hilsenLeon PedersenFormand  Sorø Kolonihaveforening.

  Læs mere

 • Bestyrelsesmøde 6. november 2022

  Afholdt på Absalonsgade Tilstedeværende: Mariette, Bjarne, Tonny, Sjoukje og KarlReferent: Sjoukje Siden sidst fra formand og kasserer Der har været indbrud på vej 3.Det er meldt til politi og forsikringDer har været brand i have 7.Det er meldt til politiet, som har været ude at se på sagen. Indkomne breve Vi har modtaget en klage…

  Læs mere

 • Bestyrelsesmøde 2. oktober 2022

  Til stede: Bjarne, Mariette, Karl og PeterAfbud: Sjoukje og Tonny Bestyrelsen har fået en klage om meget ukrudt og kvas i hæk til nabo, bl.a. lange brombærstængler. Formanden inspicerer stedet. Bestyrelsen gjorde vedtægterne færdige, så de kan sendes med rundt til generalforsamlingsindkaldelsen. Hvis man har alternative forslag til paragrafferne, skal de afleveres nedskrevne på generalforsamlingen.…

  Læs mere

 • Bestyrelsesmøde 28. august 2022

  Afholdt i have 45Til stede: Bjarne, Tonny, Mariette, Peter, Sjoukje Referent: Sjoukje Dagsorden: 1) Nyt fra formanden: Stadig købere, men vi har ingen haver til salg. Vi henviser købere til hjemmesiden, men ofte bliver køberne fundet af sælgerne inden haverne overhovedet når at kommer på hjemmesiden, og det er ganske ok, blot bestyrelsen er over.…

  Læs mere

 • Bestyrelsesmøde 2. april 2022

  Tilstede: Bjarne, Mariette, Tonny, Karl, SjoukjeReferent: Sjoukje Godkendelse af referat fra den 27. februar 2022 Nyt fra formanden: Nyt fra kassereren: Vandet er gjort op, og der bliver betalt rettidigt, ser det ud til. Det er dejligt. Nyt fra øvrige bestyrelsesmedlemmer: Haver til salg og solgt: Arrangementer: Haveåbning Mariette køber ind: vand, øl, kaffe, kopper,…

  Læs mere

 • Bestyrelsesmøde 19. december 2021

  kl. 10 på Absalonsgade 6B, 1th Dagsorden: Tilstedeværende: Mariette, Bjarne, Sjoukje, Karl, PeterReferent: Sjoukje 1: Godkendelse af sidste referat Bestyrelsen underskriver referat fra GF 2: Nyt fra formanden Det har været meget fredeligt. Vi har ingen haver til salg pt. Bjarne har fået en opringning fra en interesseret, og vi har kendskab til flere interesserede…

  Læs mere

 • Bestyrelsesmøde 21. november 2021

  Bestyrelsesmøde lørdag den 21/11 2020 Dagsorden Referat: Til stede: Tonny, Karl, Bjarne og Mariette Ad 1: Godkendt Ad 2: Tegning fra have 6, Johan, godkendes, hvis 1½ m. til skel overholdes. Ad 3: Ang. regnvand fra have 16 til have 15, vil have 16 sætte tagrender op.Renovation koster 4.500,- om året. Vi blev enige om…

  Læs mere

 • Bestyrelsesmøde 6. juni 2021

  Referat af bestyrelsesmøde søndag den 6 juni, 2021

  Læs mere

 • Bestyrelsesmøde 10. april 2021

  Bestyrelsesmøde den 10. april 2021 kl. 14 i have 45 Dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra den 13/9 og den 21/11-20202. Nyt fra formanden3. Nyt fra kassereren4. Nyt fra øvrige bestyrelsesmedlemmer5. Haver til salg og solgt6. Ny købskontrakt med aflæsning af vandmåler.7. Mærkedag, plantebyttedag, havevandring, sommerfest m.m.8. Indgangsparti, ny postkasse9. Opsamlingstank10. Eventuelt11. Næste møde  …

  Læs mere

 • Ældre referater fra 2015-2020 flyttet fra tidligere website

  Da vi flyttede indholdet fra den gamle webside til denne, lå en masse referater på den gamle webside. De er lagt over enkeltvis fra 2020-2022, men alle referaterne fra før den tid liggger her i en pdf af den gamle referatside. God læselyst 🙂 Pdf af Sorø kolonihaveforenings referater lagt på websiden i perioden 2015-2020

  Læs mere

 • Bestyrelsesmøde 21. november 2020

  Dagsorden 1. Godkendelse af referat fra den 13. september 20202. Nyt fra formanden3. Nyt fra kassereren4. Nyt fra øvrige bestyrelsesmedlemmer5. Breve og lignende6. Haver til salg og solgt7. Godkendelse af regnskab og budget8. Opsamlingstanke9. Betaling af vandforbrug10. Eventuelt11. Næste møde Referat: Til stede: Tonny, Karl, Bjarne og Mariette Ad 1: Godkendt Ad 2: Tegning fra…

  Læs mere