Bestyrelsen i Søhaverne

Formand:

Leon Pedersen
Mobil: 2556 5664
Leons.nu@gmail.com
(kontaktes ved havesalg)

Kasserer:

Mariette Tellerup
Mobil: 2045 4922
mariette@tellerup.dk

Næstformand:

Karl Nielsen
Mobil: 5124 6756
nielsenkarlbruun@hotmail.com

Bestyrelses-
medlem:

Tonny Poulsen
Mobil: 5069 6492
tonny@soehaverne.dk

Bestyrelses-
medlem:

Peter Karlshøj-Nielsen
Mobil: 2298 2244
pethokar@gmail.com

Suppleanter:

Bjarne Sørensen
Mobil: 20 31 37 23

Sjoukje Busck
Mobil: 40 55 32 82
sjoukje@soehaverne.dk

Bestyrelsen ifølge vedtægterne

I vedtægterne står således om bestyrelsens rolle i foreningen:

Bestyrelsen bestemmer selv sin forretningsorden. Bestyrelsen kan nedsætte
udvalg eller knytte medlemmer til sig for varetagelse af specielle opgaver. I alle
forhold udadtil tegnes foreningen af formand og kasserer i forening.

Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden eller i dennes fravær af næstformanden,
når der skønnes behov herfor, eller når 2 medlemmer af bestyrelsen anmoder
herom.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af dens
medlemmer er til stede. Beslutninger træffes af de tilstedeværende
bestyrelsesmedlemmer ved almindelig stemmeflerhed. Står stemmerne lige, gør
formandens, eller i dennes fravær næstformandens stemme udslaget.

Referater fra bestyrelsesmøder

 • Bestyrelsesmøde 7. maj 2023

  ,

  Tilstedeværende: Karl, Mariette, Leon, Tonny, Peter og SjoukjeReferent: Sjoukje TO DO: Sjoukje: Referat, enkelte breve i halen af havevandring m.fl.Mariette: Går videre med bankskiftetMariette: Opsætter opfordring til at arrangere sommerfesten 8. juli i tavlenMariette: Opsætter ligeledes i tavlen seddel om at vandmesteren tjekker vandmålere 18.-19. maj fra kl. 8.Tonny: Igangsætter vurdering af have nr. 8Leon: […]

  Læs mere

 • Bestyrelsesmøde 2. april 2023

  DeltagereLeon, Tonny, Bjarne, Mariette, Peter og Sjoukje ReferentSjoukje Indledende et stort tak for de frivilligt fremmødte på sæsonstart og arbejdsdag! Vi var lige knap 10 personer bestyrelses indberegnet. Det var ikke mange, men det var hyggeligt alligevel. Og lidt fik vi lavet. Der blev jævnet veje og kørt grus på de værste steder. 1000 tak […]

  Læs mere

 • Bestyrelsesmøde 12. marts 2023

  ,

  DeltagereLeon, Tonny, Bjarne, Mariette, Peter, Karl og Sjoukje (sidstnævnte på teams) ReferentSjoukje To do: 1) Nyt fra formanden Formanden har fået et brev, hvor regnskabet ønskes udleveret til gennemsyn til revisor Jan i have 39. Mariette kontakter Jan. Regnskabet er i øvrigt godkendt på GF. 2) Nyt fra kassereren App oversigt til Leon er igang […]

  Læs mere

Andre sider