Bestyrelsen i Søhaverne

Formand:

Kim Trans
Have 30
Mobil: 3063 3469 
kim.trans.dianalund@gmail.com
(kontaktes ved havesalg)

Kasserer:

Mariette Tellerup
Have 45
Mobil: 20 45 49 22

Næstformand:

Lars Gammelgaard
Have 47
Mobil: 93 39 09 93

Bestyrelses-
medlem:

Per Lund
Have 27

Bestyrelses-
medlem:

Ole Jørgensen
Have 54

Bestyrelsen ifølge vedtægterne

I vedtægterne står således om bestyrelsens rolle i foreningen:

Bestyrelsen bestemmer selv sin forretningsorden. Bestyrelsen kan nedsætte
udvalg eller knytte medlemmer til sig for varetagelse af specielle opgaver. I alle
forhold udadtil tegnes foreningen af formand og kasserer i forening.

Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden eller i dennes fravær af næstformanden,
når der skønnes behov herfor, eller når 2 medlemmer af bestyrelsen anmoder
herom.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af dens
medlemmer er til stede. Beslutninger træffes af de tilstedeværende
bestyrelsesmedlemmer ved almindelig stemmeflerhed. Står stemmerne lige, gør
formandens, eller i dennes fravær næstformandens stemme udslaget.

Referater fra bestyrelsesmøder

 • Bestyrelsesmøde den 12. maj 2024

  kl. 9 hos Kim i have 30. Til stede: Kim, Mariette, Lars, Ole og SjoukjePer og René kunne ikke deltage. Konstituering: Formand Kim, have 30Kasserer Mariette, have 45Næstformand og sekretær Lars, have 47Medlem Ole, have 54Medlem Per, have 27Suppleant Sjoukje, have 46Suppleant René, have 57 Pga. personlige årsager ønskede Sjoukje at fratræde som bestyrelsesmedlem, menville…

  Læs mere

 • Indkaldelse til ekstraordinært GF d. 11 juni 2024

  Se vedhæftede. indkaldelse Vi må desværre erkende at nogle af de valgte medlemmer af bestyrelsen ikke er gået hel hjertet ind for arbejdet i bestyrelsen Derfor håber vi at finde nye  medlemmer til bestyrelsen og 1 suppleant. Kasserer Marianne Vinding er ude , Jan Pedersen og Krølle ( Erik Jensen) er ikke udmeldt af bestyrelsen…

  Læs mere

 • Bestyrelsesmøde søndag d 24 marts 2024

  Referat fra bestyrelsesmøde søndag d 24 marts 2024.Til stede: Leon, Jan og ToveAfbud : Krølle er forsat syg Marianne har trukket sig fra bestyrelsen, hvad gør vi fremover:Leon formand, Tove Kasserer og sekretær, Jan Næstformand og vandmester og Krølle (Erik J.Jensen)bestyrelsesmedlem.Bestyrelsen har kontakt med banken ang. Netbank og lign.Leon har lavet en aftale med Marianne…

  Læs mere

Andre sider