Indkaldelse til Søhavernes generalforsamlingen lørdag d. 18. november 2023

DATO: Lørdag d. 18. November 2023,
TID OG STED: kl. 15 -18 i Kaarsbergcentret, Dr. Kaarsbergsvej 3, 4180 Sorø

Dagsorden

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Valg af stemmetællere
 3. Formandens beretning
 4. Fremlæggelse af foreningens regnskab og budget ved kasserer
 5. Fastlæggelse af medlemsindskud og kontingent
 6. Indkomne forslag:
  (vedtægtsændringer kræver 2/3 flertal af de fremmødte stemmer, andre forslag blot almindelig flertal af de fremmødte. Se i øvrigt bilag):

  A: Forslag om vedtægtsændring til kravet om ulåste haver
  (ved Michael og Mette, have 32 og Rikke, have 1 – Bilag A)
  B: Forslag om vedtægtsændring til at fjerne bopælspligten og lade soranere have forkøbsret i 2 mdr.
  (ved Kim og Henriette, have 30, Michael og Mette, have 32 – Bilag A)
  C: Evt. alternativt forslag om tydeliggørelse af §12 ved fraflytning af kommunen (ved bestyrelsen – Bilag B)
  D: Forslag om vedtægtsændring i forhold til rottesikring
  (Mikael og Mette, have 32 – Bilag A)
  E: Forslag angående alkohol ved fællesarrangementer
  (ved Mette, have 7 – Bilag D)
  F: Forslag om fast weekend til GF
  (ved Henriette og Kim, have 30 – bilag E)
  G: Forslag om nedlægning af vurderingsudvalg
  (ved Marianne, have 52)
  H: Forslag om årlig budgettering op til 7000 kr. til ekstern revision
  (ved Sjoukje, have 46 – Bilag C)

 7. Valg i henhold til §4 og §7
  Formand Leon, have 1 er ikke på valg.
  A: Kassereren ønsker ikke at genopstille, der vælges ny kasserer
  B: Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer
  C: Valg af 2 suppleanter
  D: Revisor, Jan, have 39 er ikke på valg – der vælges endnu en revisor
  E: Valg af 2 revisor suppleanter
  F: Valg af 4 personer til vurderingsudvalget. 2 vælges for 2 år, og 2 vælges for 1 år.
 8. Eventuelt

Link til indkaldelsen i pdf:
https://usercontent.one/wp/www.soehaverne.dk/wp-content/uploads/2023/10/Indkaldelse-Soehavernes-GF-loerdag-18-11.pdf

Bilag

Bilag A indeholder forslag om

Bilag B indeholder forslag om

Bilag C indeholder forslag om

Bilag D indeholder forslag om

Bilag E indeholder forslag om

Regnskab – er internt revideret
https://usercontent.one/wp/www.soehaverne.dk/wp-content/uploads/2023/11/Regnskab-for-Soroe-kolonihavefor.-1.10-2022-til-30.09.-2023-tilrettet.docx

Budget 2024
https://usercontent.one/wp/www.soehaverne.dk/wp-content/uploads/2023/11/Budget-2024-tilrettet.xlsx


Udgivet

i

af

Tags: