Referat af ekstraordinær generalforsamling afholdt d. 13. august 2023

Sorø kolonihaveforening anno 1911
Søhaverne
afholdt: kaarsbergcentret, Dr. Kaarsbergvej 3, 4180 Sorø
dato: 13-08-2023

Grundlaget for den ekstraordinære generalforsamling er korrekt indkaldt af 20 medlemmer på den underskrevne grundlag om revision og utilfredshed med bestyrelsen.

Alle 20 underskrivere er fremmødt eller dokumenteret lovlig udeblivelse fra to, den ene har fremsendt fuldmagt bærende af samboende ægtemand.

Ordstyrer:  Mette, have 7
Referent:  Tove, have 6
Stemmetællere:  Jeanette, have 25 og Krølle, have 22

Diskussion om fuldmagter var/er gyldig og hvorfor ikke alle medlemmer var hørt omkring underskriftindsamling til ekstra ordinær generalforsamling. Der blev skåret igennem; 58 haver, så 20 underskrifter opfylder vedtægterne om 1/3 af foreningens medlemmer for at indkalde.

Inden dagsorden går i gang opfordres der til at huske den gode tone og at vi alle er i samme forening og skal have det til at fungere.  

Regnskab ønskes gennemgået for forsamlingen.

Årsagen til revision af regnskab sker på baggrund af henvendelse fra tidligere formand om at det er en god ide at tjekke regnskabet. 

12-03-2023 mødes kasserer, revisor og revisorsuppleant og gennemgår regnskab 2021-2022 og har spørgsmål til dette bla. kassebeholdning. Der beskrives en dårlig stemning af begge parter.

En udtalelse fra ekstern revisor, som kasserer personligt har bestilt må regnskab og eventuelle fejl og mangler ikke fremlægges uden kassererens accept, denne gives ikke. Grundlaget for hvad ekstern revisor har gennemset uddybes ikke. Svaret fra den eksterne revisor er det brev der er fremsendt til foreningens medlemmer få dage før dags dato.

Der skal laves nye regler for foreningens regnskab dette skal behandles ved generalforsamlingen til efteråret. Revisor-rollen skal udspecificeres også til behandling til efteråret. 

forslag om mobilepay i foreningens navn tages op til efteråret.

Kasserer og revisor blev dog enige om at komme videre og få rettet eventuelle fejl og mangler. 

Kasserer mener selv hun skal have en næse.

Samarbejdet eller mangel på samme i bestyrelsen blev diskuteret og 2 af bestyrelsens medlemmer, Karl og Sjoukje, var klar til at trække sig dags dato. De sad der kun frem til næste generalforsamling og ønsker ikke at fortsætte. Suppleant der har trukket sig i 2023 fortæller at den tone der arbejdes i, ønskede han ikke at deltage i, derfor trak han sig som suppleant. 

Spørgsmål omkring beslutninger uden at kigge på tidligere referater besvares af bestyrelsesmedlemer, med at reglerne ikke er tydelige for bestyrelsen og dette tages op til efteråret. 

afstemning:
skal der vælges ny bestyrelse i dag?

ja:  15
nej: 19
blank:  1

ialt:  35

Overordnet blev der sat spørgsmål om hvorfor man sad i bestyrelsen, hvis man ikke deltog i arbejdet. Alle medlemmer opfordres til at deltage i foreningens interesse og hvis man deltager i bestyrelsen sætte tid af dertil.


Udgivet

i

af

Tags: