Bestyrelsesmøde 10. april 2021

Bestyrelsesmøde den 10. april 2021 kl. 14 i have 45

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra den 13/9 og den 21/11-2020
2. Nyt fra formanden
3. Nyt fra kassereren
4. Nyt fra øvrige bestyrelsesmedlemmer
5. Haver til salg og solgt
6. Ny købskontrakt med aflæsning af vandmåler.
7. Mærkedag, plantebyttedag, havevandring, sommerfest m.m.
8. Indgangsparti, ny postkasse
9. Opsamlingstank
10. Eventuelt
11. Næste møde  

Referat


Til stede: Mariette, Karl, Bjarne og Michael

Ad 1: Referater godkendt

Ad 2: Hjemmesiden, som Jan Preisler styrer, har på foranledning af formanden fået et punkt med ‘salg af havehuse’.

Tegning til drivhus i have 21 og have 27 blev godkendt.
Ad 3: Mangler at få de sidste vandregninger.

d 4: Der blev pointeret at der er for mange huller i vores veje og at der er for rodet i mange haver. Det giver et dårligt indtryk af vores forening.

Ad 5: Til salg: Have 2 til kr. 59.000,- og have 11 til kr. 25.000,-. Solgte haver: 8, 19 og 53.

Ad 6: Michael vil kreere en ny købskontrakt.

Ad 7: Vi afholder generalforsamling den 16. maj 2021 og derefter vil den nye bestyrelse melde ud om andre arrangementer.

Ad 8 og ad 9: Mariette køber ny postkasse og Jan har lovet at hjælpe med at sætte den op. Indgangsparti bliver diskuteret, når vi er blevet enige om vi skal have opsamlingstanke. Michael er i dialog med kommunen og vi håber meget at have et forslag klar til generalforsamlingen.

Ad 10: Bestyrelsen har vedtaget at den ikke ønsker vindmøller i haveforeningen, men ser gerne at man sætter solceller op.

Jan har tilbudt i denne sæson at slå græsset ved flagstangen en gang om ugen. Det takker bestyrelsen mange gange for.

Ad 11: Den 2/5-21 kl.14 i have 45


Udgivet

i

af

Tags: