Kategori: Bestyrelsesmøder

 • Bestyrelsesmøde den 12. maj 2024

  kl. 9 hos Kim i have 30. Til stede: Kim, Mariette, Lars, Ole og SjoukjePer og René kunne ikke deltage. Konstituering: Formand Kim, have 30Kasserer Mariette, have 45Næstformand og sekretær Lars, have 47Medlem Ole, have 54Medlem Per, have 27Suppleant Sjoukje, have 46Suppleant René, have 57 Pga. personlige årsager ønskede Sjoukje at fratræde som bestyrelsesmedlem, menville…

 • Indkaldelse til ekstraordinært GF d. 11 juni 2024

  Se vedhæftede. indkaldelse Vi må desværre erkende at nogle af de valgte medlemmer af bestyrelsen ikke er gået hel hjertet ind for arbejdet i bestyrelsen Derfor håber vi at finde nye  medlemmer til bestyrelsen og 1 suppleant. Kasserer Marianne Vinding er ude , Jan Pedersen og Krølle ( Erik Jensen) er ikke udmeldt af bestyrelsen…

 • Bestyrelsesmøde søndag d 24 marts 2024

  Referat fra bestyrelsesmøde søndag d 24 marts 2024.Til stede: Leon, Jan og ToveAfbud : Krølle er forsat syg Marianne har trukket sig fra bestyrelsen, hvad gør vi fremover:Leon formand, Tove Kasserer og sekretær, Jan Næstformand og vandmester og Krølle (Erik J.Jensen)bestyrelsesmedlem.Bestyrelsen har kontakt med banken ang. Netbank og lign.Leon har lavet en aftale med Marianne…

 • Bestyrelsesmøde 25 februar 2024

  Bestyrelsesmøde 25-02-2024 Afholdt v. formand Leon Tilstede:           Jan, Marianne, Tove og Leon                            Krølle kunne desværre ikke deltage grundet sygdom. Formand:        Have 22 og 25 vurderet                            Have 25 sættes til salg. Bestyrelsens medlemmer arbejder sammen og ikke på egen hånd. Gennemgang af sager der er givet henstillinger til. Husnumre skal være synlige…

 • Bestyrelsesmøde d. 22 oktober, 2023

  Hos Mariette på Absalonsgade, kl. 9Tilstedeværende: Leon, Karl, Mariette, Peter og SjoukjeReferent: Sjoukje 1) Nyt fra formanden:Efter stormen: Tag gerne ud og kig i haverne. Der er bla. væltet et skur. Herefter taler vi om formandens årsberetning til kommende GF. 2) Regnskabet og budget for hhv. 2023/2024 gennemgås:Budget og regnskab godkendes af bestyrelsen. Det tjekkes…

 • Bestyrelsesmøde 10. sept. 2023

  Tilstedeværende: Peter, Mariette, Leon, SjoukjeReferent: Sjoukje Udkast til referat fra det ekstraordinære GF er modtaget – Der er et par enkelte rettelser fra bestyrelsen, som sekretæren vender med referanten fra det ekstra ordinære GF. TERMER: KONTINGENT / HAVELEJE:Vi diskutterer om det er vigtigt i forhold til momsregistrering, om noget hedder ‘kontingent’ eller ‘haveleje’. Vi beslutter…

 • Bestyrelsesmøde d. 23. juli 2023

  Tilstedeværende: Leon, Mariette og SjoukjeSted: Have 46Referent: Sjoukje Dagsorden: 1.     Nyt fra formanden2.    Nyt fra kasseren3.    Køb og salg af haver4.    Opsamling på emnet ang. bopælspligt og hvordan vi kommer videre, omtalt i sidste referat fra. 4. juni5.    Evt. Referat: Ved mødets opstart kommer revisor (Have 39) til mødet med en medlemsbegæret ekstraordinær general forsamling og fremviser kort en liste…

 • Bestyrelsesmøde d. 4. juni 2023

  Tilstedeværende: Leon, Mariette, Sjoukje og TonnyReferent: Sjoukje Busck Indledende: Vi er få tilstede og nogle har bagkant. Derfor nås kun en stram dagsorden. TO-DO opsummering: 1: Nyt fra formanden Formanden ønsker sin kone tilføjet sin have-kontrakt. Han peger på, at det er tvetydigt, om man skal betale indmeldelsesgebyret på 1000 kr. pr. have eller pr. medlem.…

 • Bestyrelsesmøde 7. maj 2023

  Tilstedeværende: Karl, Mariette, Leon, Tonny, Peter og SjoukjeReferent: Sjoukje TO DO: Sjoukje: Referat, enkelte breve i halen af havevandring m.fl.Mariette: Går videre med bankskiftetMariette: Opsætter opfordring til at arrangere sommerfesten 8. juli i tavlenMariette: Opsætter ligeledes i tavlen seddel om at vandmesteren tjekker vandmålere 18.-19. maj fra kl. 8.Tonny: Igangsætter vurdering af have nr. 8Leon:…

 • Bestyrelsesmøde 2. april 2023

  DeltagereLeon, Tonny, Bjarne, Mariette, Peter og Sjoukje ReferentSjoukje Indledende et stort tak for de frivilligt fremmødte på sæsonstart og arbejdsdag! Vi var lige knap 10 personer bestyrelses indberegnet. Det var ikke mange, men det var hyggeligt alligevel. Og lidt fik vi lavet. Der blev jævnet veje og kørt grus på de værste steder. 1000 tak…