Bestyrelsesmøde 6. juni 2021

Referat af bestyrelsesmøde søndag den 6 juni, 2021

 1. Godkendelse af referat fra den 11/4 og 2/5, 2021 og referat fra GF
  Referater for de to seneste bestyrelsesmøder og generalforsamlingen
  er godkendt.
 2. Nyt fra formanden
  Mange, som ikke bor i Sorø, ringer og spørger på haver. På trods af, at der
  kun må sælges 6 haver til personer udenfor kommunen.
 3. Nyt fra kassereren
  Vi har fået købt nogle ekstra vandmålere. Både fordi nogle var gået i stykker
  og for at have nogle ekstra liggende (10 styk).
 4. Nyt fra øvrige bestyrelsesmedlemmer
  Da vi sætter stor pris på den kæmpe indsats Jan Petersen, have 39 gør for
  at vedligeholde både vand, vej og græsarealer, har vi besluttet at stille en
  plæneklipper til rådighed, så han ikke skal slide på sit eget udstyr.
  Ligeledes har vi besluttet at aflønne Jan for alt det ’pedelarbejde’ han
  generelt udfører i vores forening. Beløbet bliver på Kr. 1.000,00 pr år.
  Havepræmiering. Der blev snakket om manglende havepræmiering på
  Generalforsamlingen. Det bliver taget op igen. I hører nærmere.
 5. Haver til salg og solgt
  Have 2 er blevet handlet.
  Have 11 er stadigvæk til salg.
 6. Eventuelt (110 års fødselsdag)
  Vi har besluttet at holde ef jubilæumsfest i anledning af, at foreningen fylder
  110 år i år. Festen bliver afholdt den 21. august. Nærmere infromation følger
  hurtigst muligt.
 7. Næste møde
  Bliver afholdes fredag den 9. juli klokken 17.30
  Referatet er godkendt af tilstedeværende:
  Bjarne, Mariette, Karl, Nadia, Michael

Udgivet

i

af

Tags: