Bestyrelsesmøde 21. november 2021

Bestyrelsesmøde lørdag den 21/11 2020

Dagsorden

 1. Godkendelse af referat fra den 13. september 2020
 2. Nyt fra formanden
 3. Nyt fra kassereren
 4. Nyt fra øvrige bestyrelsesmedlemmer
 5. Breve og lignende
 6. Haver til salg og solgt
 7. Godkendelse af regnskab og budget
 8. Opsamlingstanke
 9. Betaling af vandforbrug
 10. Eventuelt
 11. Næste møde

Referat:

Til stede: Tonny, Karl, Bjarne og Mariette

Ad 1: Godkendt

Ad 2: Tegning fra have 6, Johan, godkendes, hvis 1½ m. til skel overholdes.

Ad 3: Ang. regnvand fra have 16 til have 15, vil have 16 sætte tagrender op.
Renovation koster 4.500,- om året. Vi blev enige om at fortsætte ordningen. Vi kan ikke få flaskecontainer.

Gebyr til Nordea er steget fra kr. 300,- til kr. 1.000,- om året. Kassereren har gjort indsigelser, men der er intet at gøre.

At holde vores veje: Bestyrelsen blev enig om at det påhviler hver enkelt haveejer at holde vejen ud for deres have – dette gælder også vej 1.

Ad 4: Karl vil sætte tre hækplanter, hvor de blev gravet op under anlæg af vores vandsystem.

Ad 5; Brev om forespørgsel på venteliste.
Brev fra have 20 om forslag til generalforsamlingen. Tages op, når vi må mødes og holde generalforsamling.

Ad 6: Haver til salg: have 2 vurderet til kr. 59.000,-, have 11 til kr. 25.000,- have 8 til kr. 42.000,- og have 53 til kr. 10.500.-
Have 53 og have 8, som atter har sat den til salg.

Ad 7: Godkendelse af regnskab. Budget justeres ang. vand og egenbetaling.

Ad 8: Kommunen svarede ikke på vores spørgsmål, så vi prøver igen.

Ad 9: 20 kr. pr. kbm og 10 kr. i målerleje for hver have.

Ad 10: Leons vindmølle er på prøve. Har man indvendinger, må man gerne skrive det til os.

Ad 11. Ingen tid endnu.


Udgivet

i

af

Tags: