Bestyrelsesmøde 2. oktober 2022

Til stede: Bjarne, Mariette, Karl og Peter
Afbud: Sjoukje og Tonny

Bestyrelsen har fået en klage om meget ukrudt og kvas i hæk til nabo, bl.a. lange brombærstængler. Formanden inspicerer stedet.

Bestyrelsen gjorde vedtægterne færdige, så de kan sendes med rundt til generalforsamlingsindkaldelsen. Hvis man har alternative forslag til paragrafferne, skal de afleveres nedskrevne på generalforsamlingen.

Indkaldelse til generalforsamling senest den 13/11-22.

Ny dato for havevandring vil følge på et senere tidspunkt, da bestyrelsen blev forhindret sidst, hvilket vi beklager.

Nyt møde: søndag den 16/10-22, hvor vi skal gennemgå indkomne forslag, regnskab og formandsberetning.


Udgivet

i

af

Tags: