Bestyrelsesmøde 6. november 2022

Afholdt på Absalonsgade

Tilstedeværende: Mariette, Bjarne, Tonny, Sjoukje og Karl
Referent: Sjoukje

Siden sidst fra formand og kasserer

Der har været indbrud på vej 3.
Det er meldt til politi og forsikring
Der har været brand i have 7.
Det er meldt til politiet, som har været ude at se på sagen.

Indkomne breve

Vi har modtaget en klage angående en truende hund, der skaber utryghed. Formanden kontakter vedkommende.

Angående skur

Mariette har haft en masse dialog med kommunen, der også har været på besøg. Vi har fået grønt lys fra kommunen til at bygge et skur på jordstykket til højre ved indkørslen efter brandvejen, når man kommer udefra. (Ud for Fitness-centeret)

Vi har også fået ok til at lave en hæk.

Vi tager det op på GF, hvor mange penge vi må bruge på det, og hvem der skal bygge det.

Forberedelse til generalforsamlingen

a) Regnskabet
Vi har gennemset og underskrevet regnskabet

b) Forslag
Der er 3 forslag, der skal vedlægges udsendelsen.

 1. 10% reglen
 2. ang. husdyrshold
 3. bestyrelsens samlede forslag til ændringer af vedtægterne.

Alt medsendes GF- indkaldelsen.

c) Ekstra punkter på GF vil være:

 • Skur (her vedlægges informationer/pris overslag)
 • Opsamlingstank (her vedlægges informationer)
 • Vi kan tage sommerfesten op som emne under eventuelt.

d) På valg:

Formand Bjarne Madsen have 21 og Tonny Poulsen have 36 og to suppleanter.
Revisor, Louise Peitersen have 9 og 2 revisorsuppleanter Kasper have 51 og Per have 27.

Vurderingsudvalget, Per have 27, Tonny have 36, Peter have 8 og Jens have 16, er ikke på valg (de blev valgt sidste år)

e) Hvem gør hvad på selve dagen

 • Alle fra bestyrelsen møder op på centeret 1 time tidligere (altså kl. 14)
 • Sjoukje køber ind til gløgg og æbleskiver
 • Tonny tager papkrus med
 • Mariette henter nøglen mandagen inden og køber resten ind:
 • Småkager, godter eller andet
 • Flormelis
 • Syltetøj
 • Mælk
 • Sukker
 • Servietter
 • Drikkevarer

Udgivet

i

af

Tags: