Bestyrelsesmøde 11. december 2022

Tilstedeværende: Leon, Tonny, Karl, Mariette, Peter, Bjarne og Sjoukje
Referent: Sjoukje

To do til næste gang:

 1. Tonny og Leon tegner skur sammen
 2. Tonny sørger for at vurdering til have 15 igangsættes
 3. Tonny bestiller ‘legende børn’ og 10 km skilte
 4. Leon tager vedtægerne til kommunen
 5. Leon skriver brev
 6. Tonny bestiller webhotel
 7. Sjoukje ringer til Jan Preisler ang. hjemmesiden
 8. Karl køber gave

Generalforsamlingens referat godkendes:

Bestyrelsen debatterer en personsag og kommer til enighed herom. Leon tager sagen videre.

Nyt fra formanden:

Ud over sagerne omkring branden og de udmeldinger, der har været i den sammenhæng, er der ikke andet for nu.

Nyt fra kasseren:

Vi snakker om websiden. Soehaverne.dk er ledigt – Tonny køber det og lægger ud. Sjoukje ringer til Jan Preisler (nuværende web-ansvarlig).

Efter et forslag fra et foreningsmedlem, giver vi formanden en gave, for god tjeneste gennem 6 år. Karl står for gaven.

Indkomne breve:

Tove Peitersen (have 6) – Byggetilladelse godkendes.

Salg af huse og vurderinger:

Ole Lotz have er blevet vurderet, men uden ønske om salg. Have 15 skal vurderes, det bliver sat i værk.

Eventuelt:

 1. Vi taler om maildialog, at det er ok at der sendes fra fælles mail og at vi måske ændrer adressen til en mail, hvor vi er flere, der kan tilgå den.
 2. Vi taler om grus – og venter med at gøre noget til næste gang og taler om evt. at lave en frivillig arbejdsdag til vejene, eller blot at gøre det i bestyrelses-regi.
 3. Skilt om legende børn og 10 km skilt – Tonny køber.
 4. Jem og Fix giver tilskud til foreninger. Det kan være en mulighed for vores skur. Det diskuterer vi næste gang.
 5. Vi taler om arrangementer, som et punkt på næste dagsorden. Medlemmer inviteres til at komme med ideer.
 6. Vi taler om, vi skal have en rotteansvarlig.

Næste møde:

Søndag d. 5. marts

Punkter til dagsorden

 • grus
 • arbejdsdag
 • skur
 • arrangementsdatoer

Udgivet

i

af

Tags: