Bestyrelsesmøde 12. marts 2023

Deltagere
Leon, Tonny, Bjarne, Mariette, Peter, Karl og Sjoukje (sidstnævnte på teams)

Referent
Sjoukje

To do:

 1. Bjarne bestiller og henter grus til arbejdagen
 2. Peter igangsætter havevurderinger af have 14 og 15
 3. Leon indkalder til næste møde og samler dagsorden
 4. Leon (og Mariette) taler evt. mere med kommunen ang. gråt vand
 5. Leon sørger for opdateret kontrakt til Bjarne
 6. Sjoukje spørger Jan Preisler om han vil lukke det gamle web domæne
 7. Tonny tegner videre på skur
 8. Sjoukje skriver to svar til indkomne breve fra medlemmer
 9. Mariette bestiller skilt til legende børn
 10. Mariette kontakter Jan (revisor)

1) Nyt fra formanden

Formanden har fået et brev, hvor regnskabet ønskes udleveret til gennemsyn til revisor Jan i have 39. Mariette kontakter Jan. Regnskabet er i øvrigt godkendt på GF.

2) Nyt fra kassereren

App oversigt til Leon er igang
– det handler om den bankmulighed, som Bjarne – tidligere formand – også har haft, for at kunne kigge med i bank-bevægelser, og at den bliver overdraget til Leon. Processen er igangsat, men det går langsomt.

3) Nyt fra øvrige bestyrelsesmedlemmer

a: Websitet er blevet redirected fra sorokolonihave.dk > soehaverne.dk og det gamle domæne kan dermed lukkes.

Det er Tonny, der har lagt ud for det nye domæne. Han tjekker om det på en eller anden måde kan lægges over i foreningens navn.

Sjoukje spørger Jan om han ikke bare vil lukke det gamle.

Der er smårettelser til hjemmesiden, som bliver rettet på selve mødet.

b: Ejerskab Bjarne spørger om hans datter kan komme på kontrakten i stedet for Jesper. Det kan hun sagtens. Berit kommer på kontrakten, og det tager Leon sig af.

c: Skur Status, Tonny har regnet ud, hvad han skal bruge af materialer til skur. Det billigste kommer til at koster 12.000 plus fundament og moms. Lidt pænere kommer det op i 15.000 kr. plus moms. Han vil gerne arbejde videre med tegningen, inden vi sætter det i værk.

4) Haver til salg og solgt

Formanden har 2 købere, der gerne vil købe, som vi kan ringe til, når der er noget til salg.
Have 14 og 15 skal vurderes.
Peter sætter noget i gang med Per, så vurderingen kan foregå.

Have 16 er stadig til salg.

5) Brev fra kommunen ang. gråt og toiletaffald

Leon giver et brief om et brev han har modtaget fra kommunen, der handler om vores grå spildevand. Dette er blot til orientering. Vi gemmer punktet til et senere møde, hvor brevet fra kommunen har været sendt rundt til bestyrelsen inden. Vi gør til foreningsmedlemmerne opmærksom på, at der fremadrettet vil komme noget om, at vi ikke må kaste spildevand ud i haverne eller have faskiner, der ikke er søgt om.
 

6) Arbejdsdag i april – forberedelse hertil

Husk at komme til kombineret
arbejdsdag og haveåbning
d. 2 april kl. 9

Sådan kan vi sammen holde foreningens arealer fine:)

Opgaver:

 • Hænge skilt op med 10 km og skilt med legende børn
  (Mariette køber skilt med legende børn fra link, som Tonny har fundet)
 • Flytte skraldespanden
 • Vi køber øl og vand ind på selve dagen
 • Bjarne sørger for grus til huller i vejen. Gruset skal have størrelse 016. Bjarne kommer selv med en traktor og vogn, og så kan vi læsse det af de rigtige steder med det samme. Bjarne henter det selv.
 • Der mangler 2 planter til have 12, det kan vi også fikse på dagen
 • Vi tager selv de redskaber med, vi skal bruge (eller henter dem)

7) Presse og dokumentar

Der er ved at blive lavet en dokumentarfilm om Leons hus, der er brændt ned. Leon spørger om bestyrelsen vil stå med bag dokumentaren.

Bestyrelsen synes ikke om tanken uden evt. at modtage mere information om, hvilket filmselskab, der laver historen, hvad vinklen på historien er, om vi har indsigelsesmuligheder osv.

Leon takker derfor nej til forslaget til filmselskabet.

8) Hængelåse


Hængelåse:

Der må ikke påsættes hængelås på haverne. De skal være fjernet inden 1. april, og ellers vil man modtage advarsler.

Her citeres vedtægternes §11:

“Bestyrelsen skal have fri adgang til haverne for udøvelse af det fornødne tilsyn. Der må ikke påsættes låse på havelågerne. Foreningen kan arrangere konsulentbesøg for vurdering/udtagelse af haver og foretage præmiering af udvalgte haver (havevandring).”


9) Formalia ting:


– De forskellige mailadresser og løbende tjek af dem
Vi bruger fortsat vores egne private mailadresser til intern dialog. Kun det, der bliver sendt fra foreningens regi kommer fra info@soehaverne.dk

Ønsker man at sende breve og andre sager til bestyrelsen, sendes de til info@soehaverne.dk, da de andre er personlige mails og opfattes som sådan.

Sjoukje tjekker info-mailen og sætter autosvar op, at den vil blive tjekket en gang om ugen.

– indkaldelse til møder m.fl.
Leon indkalder fremadrettet.

– de fysiske mødereferater bor fortsat hos kassereren
Sjoukje beder om, at Mariette fortsat sikrer underskrifter af dokumenter og at de fysisk underskrevne referater bor i mappen på Absalonsgade. Her er printere, og her står regnskaberne og så er tingene samlet. Det bliver godtaget.

10 ) Næste møde og mødekadence

Sidste søndag i måneden kl. 13.
Næste møde bliver efter havevandring d. 7. maj.

11) Eventuelt

a: Vandet er blevet dyrere
Vandet stiger til 22 kr. m3

b: Skraldespandstømning
Vi taler om, at vi kan spare penge for skraldespandstømning.
Den er næsten tom i hele vinterhalvåret.
1. maj – 1. okt kunne vi fortsat få tømt en gang om ugen
1. okt – 29. april kunne vi nøjes med en gang hver 14. dag

Det vil først være relevant at tage fat en ændring til efteråret.

c: Angående klager og breve
Klager og andre henvendelser til bestyrelsen skal sendes til info@soehaverne.dk

En mindelig bøn fra bestyrelsen i den henseende:
Prøv meget gerne at tage indbyrdes snakke med hinanden direkte, så bestyrelsen ikke skal behandle klagesager, der egentlig handler om personlige forhold medlemmer imellem.

d: Festudvalg
Det kunne være så dejligt, hvis der var nogen, der vil deltage i at arrangere årets sommerfest?
Så sig det meget gerne til bestyrelsen 🙂
Udgivet

i

,

af