Bestyrelsesmøde 7. maj 2023

Tilstedeværende: Karl, Mariette, Leon, Tonny, Peter og Sjoukje
Referent: Sjoukje

TO DO:

Sjoukje: Referat, enkelte breve i halen af havevandring m.fl.
Mariette: Går videre med bankskiftet
Mariette: Opsætter opfordring til at arrangere sommerfesten 8. juli i tavlen
Mariette: Opsætter ligeledes i tavlen seddel om at vandmesteren tjekker vandmålere 18.-19. maj fra kl. 8.
Tonny: Igangsætter vurdering af have nr. 8
Leon: Sender underskrevet brev til foreningsmedlem

1 . Gennemgang af haverne

Vi har nydt at gå rundt på gangene mellem haverne. Der er pænt og rigtigt hyggeligt rundt omkring og vi glæder os meget over at mange oprydningssager er bragt i orden. 

Enkelte steder trænger der til lidt maling, og der er flere steder ukrudt og uens bevoksning i hækken. Vi vælger ikke at skrive personligt ud herom, men blot opfordre til at man får taget sig af det hen over sommeren 🙂

2 . Nyt fra formanden

Tjek af vandmålere: Der gøres opmærksom på at vandmesteren tjekker vandmålere d. 18-19. maj fra kl. 8 om morgenen. Der vil i den forbindelse blive tappet ca. 10 liter vand på pr. måler, for at tjekke, at de virker som de skal. Mariette opsætter også opslag herom op i opslagstavlen.

Privat post i fællesposten: Der havner ind imellem privat post i fællespostkassen. Formanden prøver at få brevene ud til de rette modtagere, når det sker. 

3.  Nyt fra Kasserer

Bankskifte: Vi underskriver diverse dokumenter og tager billeder af legitimation for at kunne skifte bank. Vi genopfrisker at det er et ønske til den nye service, at kunne få en 5 cifret qr-kode til mobilepay. Det er endnu usikkert om det er muligt i den lokale bank.

Bankudskrift: 239.564,91 kr.
Kassebeholdning: 443 kr.

Der underskrives enkelte kvitteringer.

4.  breve med fl.

Vi har modtaget en klagesag, som vi behandler.
Vi underskriver et brev til et foreningsmedlem, som Leon står for at sende.
Vi underskriver to bygge-anmodninger, der lægges i formandens mappe.

5.   Nyt fra øvrige medlemmer

Sommerfest: Vi taler om at vi fortsat gerne vil have andre til at afholde og stå for arrangementet, som vi oprindeligt har kalendersat d. 8. juli. Hvis man ønsker at arrangere festen, er man meget velkommen til at kontakte info@soehaverne.dk eller formanden. 

6.   Haver til salg, vurderinger m.fl.

Peter, have 8, ønsker haven vurderet. Tonny går videre med sagen.
Have 14 er ikke længere til salg.
Have 16 er fortsat til salg.

7. Eventuelt

Næste møde er søndag d. 4. juni kl. 13 i have 45


Udgivet

i

,

af

Tags: