Bestyrelsesmøde d. 23. juli 2023

Tilstedeværende: Leon, Mariette og Sjoukje
Sted: Have 46
Referent: Sjoukje

Dagsorden:

1.     Nyt fra formanden
2.    Nyt fra kasseren
3.    Køb og salg af haver
4.    Opsamling på emnet ang. bopælspligt og hvordan vi kommer videre, omtalt i sidste referat fra. 4. juni
5.    Evt.

Referat:

Ved mødets opstart kommer revisor (Have 39) til mødet med en medlemsbegæret ekstraordinær general forsamling og fremviser kort en liste af 19 medlemmer, der hastigt læses igennem af kasserer og formand.

Listen bliver ikke efterladt til protokol, og vi får ikke lov at tage et billede af den. Herefter forlader revisoren mødet.

Vi diskuterer – og er ikke helt enige – om det er retmæssigt indkaldt, når ikke begæringen efterlades hos os med underskrifter. Men, vi bliver enige om, at hvis 1/3 af medlemmerne ønsker en ny bestyrelse, giver det mening med en generalforsamling og vi vælger derfor at følge proceduren, som at det er retmæssigt indkaldt.

Formanden, Leon (have 1) hænger derefter den af 1/3 af medlemmerne fremsatte begrundelse og dagsorden i tavlen. Sekretær, Sjoukje (have 46) lover at indkalde via e-mail.

Herefter ophæves mødet, og vi går ikke gennem den vanlige dagsorden.


Udgivet

i

af

Tags: