Bestyrelsesmøde 10. sept. 2023

Tilstedeværende: Peter, Mariette, Leon, Sjoukje
Referent: Sjoukje

 1. Feedback fra generalforsamlingen:

Udkast til referat fra det ekstraordinære GF er modtaget – Der er et par enkelte rettelser fra bestyrelsen, som sekretæren vender med referanten fra det ekstra ordinære GF.

TERMER: KONTINGENT / HAVELEJE:
Vi diskutterer om det er vigtigt i forhold til momsregistrering, om noget hedder ‘kontingent’ eller ‘haveleje’. Vi beslutter uanset, at vi fremadrettet at bruger ordet ‘kontingent’ hvor vi tidligere har omtalt det som ‘haveleje’, og vi bruger ordet ‘medlems-indskud’ om det engangsbeløb vi opkræver nye medlemmer. Sådan står det allerede omtalt i vores vedtægter.

GAMLE REFERATER:
Det kom frem på det ekstraordinære GF, at folk ikke kunne finde de gamle referater. Referaterne fra 2015-2020 ligger i en samlet pdf nederst på forsiden af hjemmesiden nederst. Det er nu gjort tydeligere med en stor knap.

Linket til pdf’en er også her:
www.soehaverne.dk/wp-content/uploads/2023/02/Sorokolonihaveforening-Referater2015-2020.pdf

 1. Nyt fra kasserer:
  Bank dialog og bankskiftet: Banken har opfordret os til at vente med at gøre mere ved bankskiftet til den nye bestyrelse er valgt til ordinær GF i november.


I banken står: 231.005,15 kr.
I kontanter: 148,94 kr.

 1. Nyt fra infomail:
  Ang. rottebesøget: Vi har fået en forespørgsel om, hvorfor kommunen kom på besøg og svaret har relevans for alle, derfor svares her: Det var kommunen selv, der henvendte sig til formanden og ønskede besøget. Delvis fordi der har været revet noget skur ned i hønseforeningen, og fordi rotterne derfor logisk flytter på sig. Formand og kasserer var tilstede, da rottefængeren kom på besøg, og enkelte fælder er sat op. Alle skal anmelde rotter, hvis de ser dem. Linket her findes også på forsiden af Søhavernes hjemmeside.

  https://soroe.dk/service-og-selvbetjening/affald-natur-og-miljoe/anmeld-rotter
 2. Nyt fra formanden:
  Der er modtaget en klage om et solcelleanlæg, der bipper og har gjort det længe. Der er taget kontakt til ejeren og der er nu slukket.
 3. Skur:
  Der er kommet en opfordring til at købe et skur, der var på tilbud i Silvan. Formanden følger op i samarbejde med kasseren.
 4. Haver til salg:
  Have nr. 28 er solgt
  Have nr. 52 skal vurderes

Der er i øvrigt en vurderingsprocedure i overvejelse, så det kan være de samme overvejelser og procedurer, vurderingsudvalget kigger på og vurderer haverne ud fra ved hver vurdering.

 1. Næste møde:
  søndag d. 22. oktober kl. 10.

Udgivet

i

af

Tags: