Bestyrelsesmøde d. 22 oktober, 2023

Hos Mariette på Absalonsgade, kl. 9
Tilstedeværende: Leon, Karl, Mariette, Peter og Sjoukje
Referent: Sjoukje

1) Nyt fra formanden:
Efter stormen: Tag gerne ud og kig i haverne. Der er bla. væltet et skur.

Herefter taler vi om formandens årsberetning til kommende GF.

2) Regnskabet og budget for hhv. 2023/2024 gennemgås:
Budget og regnskab godkendes af bestyrelsen. Det tjekkes at balance er påført
regnskabet og at kassebeholdningen stemmer med det påførte tal.

3) Opsamling på ekstra-ordinært GF og referat:
Vi taler om, at vi ikke har fået rettelserne i referatet indført og derfor endnu heller
ikke sendt ud. Vi sender det derfor ud som modtaget. Det store spørgsmål, som
mange havde på den ekstra-ordninære GF var, om der manglende penge i kassen.
Bestyrelsen tilføjer derfor følgende vigtige pointer til referatet for at uddybe nogle
svar:

 • Den interne revisor for regnskabsåret 21/22 – Kaj, have 31 – sagde klart, at der ved
  hans revision ikke manglede penge i det pågældende regnskab, men at man
  kunne pege på at balancen ikke stod tydeligt frem.
 • Den næse, der omtales i referatet, som kassereren påtog sig, handlede derfor om
  manglende tydeliggørelse balance og kassebeholdning i selve
  regnskabsopstillingen, og dermed ikke om manglende penge.
 • Årsagen til at revisoren for indeværende år 22/23 (have 39), kiggede det tidligere
  regnskab igennem, var en opfordring, der efter sigende skulle være kommet fra
  tidligere formand Bjarne, have 21. Den tidligere formand var selv til stede ved
  det ekstra-ordinære GF, og sagde at han ikke havde efterspurgt at regnskabet skulle undersøges, og at der måtte være tale om en misforståelse.

4) Indkaldelse til GF:
Vi gennemgår udkastet til indkaldelsen, der vil blive sendt ud snarligt.
Sjoukje svarer alle, der har indsendt forslag, at de er modtaget og kommet på
dagsordenen.

5) Praktisk for GF:
Bestyrelsen mødes kl. 14 på dagen – indkøb af øl og vand og kaffe og kage. Leon står for øl og vand, og Sjoukje kage eller æbleskiver og mælk, the. Til ca. 40 personer.

6) Breve og andre indkomne sager:

a. Brev fra have 32, efterspørger tegning af vores ledninger og vandførsler. Sjoukje skriver mail til Tonny.

b. Brev fra have 52, Mariette rykker vurderingsudvalget

c. Brev fra have 32, Ang. facebookgruppe og medlemmerne i gruppen – om den skal være åben eller lukket kun for foreningsmedlemmer: Det giver
god mening at have en dialog bestyrelse og facebook-admin imellem om,
hvem der er medlem af foreningen. Det skal selvfølgelig overholde GDPR reglerne.
Det kunne være en god ide, at den fremtidige bestyrelse formidler til Mikael,
have 32 – admin af gruppen – hvem der sælger haver, så de kan blive lukket for adgang til gruppen. Og at Mikael så spørger bestyrelsen, når der kommer nye
anmodninger om optagelse i gruppen.


Udgivet

i

af

Tags: