Bestyrelsesmøde søndag d 24 marts 2024

Referat fra bestyrelsesmøde søndag d 24 marts 2024.
Til stede: Leon, Jan og Tove
Afbud : Krølle er forsat syg

Marianne har trukket sig fra bestyrelsen, hvad gør vi fremover:
Leon formand, Tove Kasserer og sekretær, Jan Næstformand og vandmester og Krølle (Erik J.Jensen)
bestyrelsesmedlem.
Bestyrelsen har kontakt med banken ang. Netbank og lign.
Leon har lavet en aftale med Marianne om at hente foreningens effekter snarest muligt.

Gennemgang af indkommende post ved formanden:
Tilsyn fra kommune varslet med 5 dage. Tilsynsrapport sendes til medlemmer og bestyrelsen håber, alle vil
følge de givne regler og der vil være fokus på det til gennemgang i haverne. Kommunen kommer igen på
tilsyn.
Brev fra Mariette – bestyrelsen laver et svar.
Der skal lave havevurdering på have 11,17 og 52, Kim, Ole og John må vurdere haverne hurtigst mulig.

Næste møde søndag d 28 april


Udgivet

i

af

Tags: