Indkaldelse til ekstraordinært GF d. 11 juni 2024

Se vedhæftede. indkaldelse

Vi må desværre erkende at nogle af de valgte medlemmer af bestyrelsen ikke er gået hel hjertet ind for arbejdet i bestyrelsen

Derfor håber vi at finde nye  medlemmer til bestyrelsen og 1 suppleant.

Kasserer Marianne Vinding er ude , Jan Pedersen og Krølle ( Erik Jensen) er ikke udmeldt af bestyrelsen personligt men via 3 mand som ikke er gældende.

Deres arrangement i bestyrelsen er uafklaret.

Derfor indkalder den resterende bestyrelse til ekstra ordinær general forsamling

                            Lørdag d 11 maj 2024 kl 13

                    have 9, 4180 Sorø

Dagsorden:

1.  Velkomst og opdatering ved resterende bestyrelse

2.  Valg af dirigent

3.  Valg af referat

4.  Valg af stemmetæller

5.  Dirigent godkender indkaldelsen til ekstra ordinær generalforsamling

6.  Valg af kasserer frem til nov 25

Valg af bestyrelsesmedlem ( krølle ) frem til nov 24

Valg af bestyrelsesmedlem ( Jan ) frem til nov 25

Valg af suppleant  frem til nov 24.


Udgivet

i

af

Tags: