Bestyrelsesmøde den 12. maj 2024

kl. 9 hos Kim i have 30.

Til stede: Kim, Mariette, Lars, Ole og Sjoukje
Per og René kunne ikke deltage.

Konstituering:

Formand Kim, have 30
Kasserer Mariette, have 45
Næstformand og sekretær Lars, have 47
Medlem Ole, have 54
Medlem Per, have 27
Suppleant Sjoukje, have 46
Suppleant René, have 57

Pga. personlige årsager ønskede Sjoukje at fratræde som bestyrelsesmedlem, men
ville gerne være suppleant og passe hjemmesiden. Så Ole trådte ind i bestyrelsen i
stedet for.

Angående GPR og hvad vi må sætte op i opslagstavlen, vil Lars kontakte sin advokat
for at høre om reglerne.

Kim og Mariette vil hurtigst muligt prøve skaffe materialerne fra den afgåede
bestyrelse.

Er de nye vedtægtsændringer fra generalforsamlingen november 2023 lavet og
blevet indleveret til kommunen? Hvis ikke vil Sjoukje sørge for at ændringerne bliver
indført og afleveret til kommunen.

Sjoukje tjekker mailinglisten og sender til bestyrelsen.

Info-mailen lukkes ned og Marianne, have 52 har lovet at lukke den hjemmeside
som hendes søn havde lavet.

Bestyrelsen vil arbejde på et arrangement med fredskaffe og arbejdsdag, hvor vi
sammen kan gøre vores fællesarealer pæne.

Vi siger tusind tak til Bjarne, have 23 om hans tilbud om at køre over vores veje for
at jævne dem. Det kunne være samme dag som vores fredskaffe og arbejdsdag.
Vi vil komme så hurtigt vi kan med en dato.

Næste møde den 19/5 kl. 9, hvor dokumenter m.m. skal underskrives til banken


Udgivet

i

af

Tags: