Bestyrelsesmøde søndag d. 19. maj 2024

Sorø Kolonihaveforening.

Til stede:

Kim, Mariette, Lars, Per, Ole og Renè.
Sjoukje kunne ikke deltage.

Punkt 1 og 2:

Referatet fra den ekstraordinære generalforsamling den 12. maj 2024 blev godkendt tillige med referatet fra bestyrelsesmødet den 12. maj 2024.

Punkt 3:

Formanden og Kasseren oplyste at der havde været dialog med den tidligere formand omkring overdragelse af div. Papirer og at der er aftalt en overdragelse først kommende torsdag (23.05.24)

Punkt 4:

Der arbejdes på at foreningens konto flyttes fra Nordea i Ringsted til Sparekassen Sjælland i Sorø. Dette vil være mere praktisk for foreningens kasserer.

Punkt 5:

Punktet udgår.

Punkt 6:

Følgende haver er til salg: Have 11, Have 17 og Have 34.

Punkt 7:

Den 15.06.2024 mellem 9,00- og 12,00 indkaldes der til Dialog kaffe og arbejdsdag på det grønne areal ved Fitness Centret.

Kl. 9,00 serveres kaffe og ostemad. Ønsker man hjælp – det være sig oprydning, klipning af grene m.m. – bedes man møde op kl. 9,00.

Der vil også blive prioriterest rengøring af beplantning ind mod Oldebjerg og opsamling af evt. affald på div. veje.

Vi håber også arrangementet kan bidrage til hyggeligt og socialt samvær.

Kl. 12: afsluttes arbejdsdagen med grillpølser med tilbehør.

Punkt 8:

Per kontakter Bjarne med henblik på at få repareret foreningens veje. Til brug herfor indkøbes stabilgrus. Udførelsen af dette arbejde aftales med Per og Bjarme-

Punkt 9:

Årskalender:
Evt. dato for afholdelse af Høstfest drøftes på den kommende arbejdsdag den 15.6.2024.

Generalforsamling den 17.11.2024 afholdes kl. 15,00 hvor der vil blive serveret kaffe og kage.

Det vil senere blive oplyst hvor generalforsamlingen vil finde sted.

Punkt 10:

Næste møde er aftalt til den 15.06.2024 kl. 14.

Punkt 11:

GPDR regler i forhold til referater fra hhv. bestyrelsesmøder og generalforsamlinger har været vendt med kyndig assistance og der ses ingen problemer i, at der af referater anvendes havenumre og navne.

Alle henvendelser til bestyrelsen bedes ske pr. mail.

Foreningens hjemmeside vil snarest blive opdateret.


Udgivet

i

af

Tags: