Bestyrelsesmøde 28. august 2022

Afholdt i have 45
Til stede: Bjarne, Tonny, Mariette, Peter, Sjoukje

Referent: Sjoukje

Dagsorden:

 1. Nyt fra formanden
 2. Nyt fra kassereren
 3. Nyt fra øvrige
 4. Breve og lignende (intet)
 5. Haver til salg (intet)
 6. Gennemgå vedtægter
 7. Eventuelt (intet)
 8. Generalforsamlingsdato
 9. To do liste til næste gang

1) Nyt fra formanden:

Stadig købere, men vi har ingen haver til salg.

Vi henviser købere til hjemmesiden, men ofte bliver køberne fundet af sælgerne inden haverne overhovedet når at kommer på hjemmesiden, og det er ganske ok, blot bestyrelsen er over.

Tonny, Jens, Per og Peter er i vurderingsudvalget.

2) Nyt fra kassereren:

Velkomstbreve er sendt til nr. 56, 24, 14 og 59.

På Mariettes initiativ har vi haft et besøg af kommunen om, hvor vi må placere et skur. De foreslog i første omgang flag-pladsen tæt op ad haverne. Vi ville egentlig hellere have det på græs-tungen op imod træningscentret til venstre for brandvejen fra vores side.

Ifølge kommunen har vi ikke lejet dette stykke. Det ser umiddelbart anderledes ud på det matrikel-kort, vi havde tilgængeligt på mødet. Bjarne tjekker om vi kan finde kortet i areal-lejekontrakten. 

Herefter vil vi afklare yderligere med kommunen.

3) Nyt fra øvrige og diverse:

Nedgravning af opsamlingstank.

Tonny har fået nogle uforpligtende overslag på nedgravning af opsamlingstank, som lyder på ca. kr. 160-180.000 inkl. VVS og vaskemuligheder. Mange af kommunens kontakter bruger samme leverandør.

Tonny samler de svar han har fået og vi tager dem med på Generalforsamlingen.

Skur til foreningen

Vi gør os tanker om, hvad skuret skal kunne og hvor stort det skal være – også selvom vi ikke ved, hvor det kan komme til at stå. 

Der skal være plads til to store grille, plæneklipper og eventuelt andet.

Tonny vil udregne pris på et skur på ca. 10 kvm.

Køkken-affaldscontainer

Køkken-affaldscontaineren med dens lugtgener har været slemt for de nærmest-boende i de varme sommermåneder. De største lugtgener opstår, når containeren overfyldes og låget ikke kan lukkes. Vi taler om eventuelt at kunne bygge en væg indtil nærmeste beboer, som måske kunne skærme lidt. Det afhænger også af det tidligere punkt om dialogen med kommunen om, hvor vi må sætte et skur, og hvor affaldet vil kunne afhentes. 

Vi taler om: 

1) At man kan opfordre flere folk til at tage deres affald med hjem. 

2) At man kan overveje, om vi skal have 2 containere i stedet for en. 

Det vil betyde en merudgift. Det tager vi med til GF som et forslag. 

Opfølgning på havevandring

Der var blevet sendt skriv ud til de haver, der havde udfordringer. Der er i dag enkelte hængepartier, men langt de fleste har gjort en masse for at komme det i møde. Og det er rigtigt dejligt at se. Bestyrelsen takker! De sidste haver må meget gerne se at få tingene gjort også. Enkelte haver – særligt de byggekrævende – har fået tidsfrister frem til næste havesæsons start i ‘

På næste bestyrelsesmøde går vi en havevandringsrunde, det bliver søndag den 2/10 om eftermiddagen.

Vi kommer her til at se overordnet på det hele, men vægten lægges på vores vedligehold af vejene, hæk og ukrudt.

4) Breve og lignende

Bjarne uddeler blot til orientering en meget relevant artikel fra kolonihaveforbundet om el fra klubhuse til enkelthaver. Den konstellation er nu lovlig efter en ændring i noget lovgivning. Det er dog ikke så relevant for os, der ikke har noget klubhus med el.

5) Haver til salg (Ingen)

6) Gennemgang af vedtægter

Vi fortsætter arbejdet, hvor vi slap i forsommeren og er efterhånden ved at være igennem. Nogle ting blev diskuteret for 2. gang. Vi aftaler at have den eksisterende og den reviderede udgave klar inden GF, så de to versioner kan sendes ud samtidig med GF indkaldelsen. Sjoukje står for at sætte de to varianter op så langt vi er nået inden vores næste bestyrelsesmøde.

7) Eventuelt (udgået)

8) GF-dato søndag den 27/11-22 kl. 15 

9) To do liste inden næste møde opsummeret:

 1. Bjarne tjekker op på kortet i areal-lejekontrakten
 2. Tonny samler de modtagne priser fra diverse leverandører ang. Nedgravning af opsamlingsbrønd
 3. Tonny udregner en ca. pris på et skur af 10 m2
 4. Sjoukje sætter de reviderede vedtægter og de eksisterende op over for hinanden
 5. Mariette booker lokaler til GF, sender referater ud og indkalder til næste møde

Udgivet

i

af

Tags:

Kommentarer

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *