Kategori: Bestyrelsesmøder

 • Bestyrelsesmøde 2. april 2023

  DeltagereLeon, Tonny, Bjarne, Mariette, Peter og Sjoukje ReferentSjoukje Indledende et stort tak for de frivilligt fremmødte på sæsonstart og arbejdsdag! Vi var lige knap 10 personer bestyrelses indberegnet. Det var ikke mange, men det var hyggeligt alligevel. Og lidt fik vi lavet. Der blev jævnet veje og kørt grus på de værste steder. 1000 tak…

 • Bestyrelsesmøde 12. marts 2023

  DeltagereLeon, Tonny, Bjarne, Mariette, Peter, Karl og Sjoukje (sidstnævnte på teams) ReferentSjoukje To do: 1) Nyt fra formanden Formanden har fået et brev, hvor regnskabet ønskes udleveret til gennemsyn til revisor Jan i have 39. Mariette kontakter Jan. Regnskabet er i øvrigt godkendt på GF. 2) Nyt fra kassereren App oversigt til Leon er igang…

 • Bestyrelsesmøde 7. januar 2023

  Tilstedeværende: Leon, Tonny, Mariette, SjoukjeReferent: Sjoukje Todo til næste møde Huse til salg Have 16 er blevet vurderet. Det vil blive slået op på den nye hjemmeside, når de andre bestyrelsesmedlemmer lige har kigget hjemmesiden igennem. Ny hjemmeside Vi har fået en ny hjemmeside på https://soehaverne. dk. Bestyrelsens medlemmer må meget gerne lige kigge igennem,…

 • Bestyrelsesmøde 11. december 2022

  Tilstedeværende: Leon, Tonny, Karl, Mariette, Peter, Bjarne og SjoukjeReferent: Sjoukje To do til næste gang: Generalforsamlingens referat godkendes: Bestyrelsen debatterer en personsag og kommer til enighed herom. Leon tager sagen videre. Nyt fra formanden: Ud over sagerne omkring branden og de udmeldinger, der har været i den sammenhæng, er der ikke andet for nu. Nyt…

 • Bestyrelsesmøde 6. november 2022

  Afholdt på Absalonsgade Tilstedeværende: Mariette, Bjarne, Tonny, Sjoukje og KarlReferent: Sjoukje Siden sidst fra formand og kasserer Der har været indbrud på vej 3.Det er meldt til politi og forsikringDer har været brand i have 7.Det er meldt til politiet, som har været ude at se på sagen. Indkomne breve Vi har modtaget en klage…

 • Bestyrelsesmøde 2. oktober 2022

  Til stede: Bjarne, Mariette, Karl og PeterAfbud: Sjoukje og Tonny Bestyrelsen har fået en klage om meget ukrudt og kvas i hæk til nabo, bl.a. lange brombærstængler. Formanden inspicerer stedet. Bestyrelsen gjorde vedtægterne færdige, så de kan sendes med rundt til generalforsamlingsindkaldelsen. Hvis man har alternative forslag til paragrafferne, skal de afleveres nedskrevne på generalforsamlingen.…

 • Bestyrelsesmøde 28. august 2022

  Afholdt i have 45Til stede: Bjarne, Tonny, Mariette, Peter, Sjoukje Referent: Sjoukje Dagsorden: 1) Nyt fra formanden: Stadig købere, men vi har ingen haver til salg. Vi henviser købere til hjemmesiden, men ofte bliver køberne fundet af sælgerne inden haverne overhovedet når at kommer på hjemmesiden, og det er ganske ok, blot bestyrelsen er over.…

 • Bestyrelsesmøde 2. april 2022

  Tilstede: Bjarne, Mariette, Tonny, Karl, SjoukjeReferent: Sjoukje Godkendelse af referat fra den 27. februar 2022 Nyt fra formanden: Nyt fra kassereren: Vandet er gjort op, og der bliver betalt rettidigt, ser det ud til. Det er dejligt. Nyt fra øvrige bestyrelsesmedlemmer: Haver til salg og solgt: Arrangementer: Haveåbning Mariette køber ind: vand, øl, kaffe, kopper,…

 • Bestyrelsesmøde 19. december 2021

  kl. 10 på Absalonsgade 6B, 1th Dagsorden: Tilstedeværende: Mariette, Bjarne, Sjoukje, Karl, PeterReferent: Sjoukje 1: Godkendelse af sidste referat Bestyrelsen underskriver referat fra GF 2: Nyt fra formanden Det har været meget fredeligt. Vi har ingen haver til salg pt. Bjarne har fået en opringning fra en interesseret, og vi har kendskab til flere interesserede…

 • Bestyrelsesmøde 21. november 2021

  Bestyrelsesmøde lørdag den 21/11 2020 Dagsorden Referat: Til stede: Tonny, Karl, Bjarne og Mariette Ad 1: Godkendt Ad 2: Tegning fra have 6, Johan, godkendes, hvis 1½ m. til skel overholdes. Ad 3: Ang. regnvand fra have 16 til have 15, vil have 16 sætte tagrender op.Renovation koster 4.500,- om året. Vi blev enige om…